Het fietsknooppuntennetwerk in Limburg blijkt een schot in de roos. Jaarlijks maken 1,8 miljoen mensen er gebruik van. In totaal levert dat de Limburgse horeca 13 miljoen euro extra aan inkomsten op.
Die conclusie staat in het rapport ‘De Ontknoping’, waarin de resultaten staan vermeld van een onderzoek naar de fietsknooppunten in Limburg. De studie is uitgevoerd door Dopheide Toerisme & Recreatie in opdracht van de provincie.
Het knooppuntensysteem onderscheidt zich van andere fietsroutes, doordat het werkt via genummerde bordjes waarlangs de recreant een eigen route kan vaststellen. Die vrijheid stellen fietsers enorm op prijs, zo blijkt uit het onderzoek.
De Limburger