Een reisje langs de Rijn kan straks ook op de fiets. Fietsplatforms werken aan de voorbereiding van een internationale megaroute langs de Rijn, vanaf de bron in Zwitserland tot aan de monding in de Nederlandse Rijndelta. In de route worden zoveel mogelijk bestaande nationale fietsroutes opgenomen.
Het Landelijk Fietsplatform in Amersfoort, het coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland, is bij deze voorbereidingen betrokken. In de nabije toekomst wil het platform meer buitenlanders en meer jongeren interesseren voor zowel het recreatieve fietsen als haar routenetwerk. Zo wordt continu gewerkt aan het toepasbaar maken van gps-navigatie voor het fietsroutenet.
Landelijk Fietsplatform via Tourjour