Begin 2003 verscheen een eerste reeks van 4 gedetailleerde kaarten van Oost- en West-Vlaanderen. Nu is er de tweede reeks: Vlaams-Brabant, Antwerpen, Noord- en Zuid-Limburg, met ruime uitbreiding naar Nederland en Duitsland. Met deze 4 kaarten erbij krijg je nu meer dan 250 routes langs rustige wegen. Het routenetwerk bestrijkt nu het ganse Vlaamse grondgebied en de aangrenzende regio’s.
De prijs per fietskaart bedraagt 7 euro. Ze zijn te koop in de Standaardboekhandels, reisboekhandels en sommige toeristische diensten of bij: Pierre Tavernier, tel. 059-27 91 55, e-mail pierre.tavernier2@pandora.be.
Eurozine.be
www.fietskaart.be