Binnen de EU worden in Nederland, België, Denemarken en Zweden het hoogste aantal fietsen per inwoner gestolen. Wel zijn deze cijfers slechts van acht landen bekend. Dat schrijft EU-commissaris António Vitorino in antwoord op schriftelijke vragen van Jan Dhaene (PSE). Hij ziet fietsendiefstal als een lokaal, regionaal en nationaal probleem en ziet geen heil in maatregelen op Europees niveau.
Publicatieblad van de Europese Unie