Aan het netwerk van Landelijke Fietsroutes is op 9 juni een nieuwe thematische fietsroute toegevoegd: de LF9 NAP-route. Deze 445 km lange, in twee richtingen bewegwijzerde route ligt tussen Nieuweschans en Breda en voert door negen provincies.
De NAP-route volgt globaal de kustlijn die zou ontstaan als alle dijken en duinen zouden wegvallen. ‘Amersfoort aan Zee’ zou dan werkelijkheid worden. De gids, inclusief kaarten, is voor 11,50 euro verkrijgbaar bij onder meer ANWB- en VVV-kantoren of te bestellen bij het Fietsplatform.
Planet
www.fietsplatform.nl