Nederland, Duitsland en Zweden behoren tot de landen in Europa met de laagste percentages kinderen die in het verkeer om het leven komen. Vermoedelijk is dat niet toevallig: deze drie landen hebben ook wetten die in principe de verantwoordelijkheid bij de automobilist legt, zodra die een kind aanrijdt.
Het Britse ministerie van Transport heeft een rapport gepubliceerd met het advies om een dergelijke wet ook in Engeland in te voeren. Zoals te verwachten zijn er felle tegenstanders. Volgens Andrew Howard van de Britse ANWB zal het gedrag van autorijders niet veranderen, alleen hun verzekeringspremie zal flink stijgen.
» Velorution
» Times Online (gratis registratie verplicht)