Nieuw van het Fietsplatform: een nieuwe brochure met de titel Inzicht in Nederland Fietsland 2004. De brochure bevat actuele cijfers en feiten inzake het recreatieve fietsen in ons land. Uit de cijfers blijkt dat het aantal recreatieve fietstochten flink stijgt. Ruim 70% van de Nederlandse bevolking, omgerekend ongeveer 11 miljoen mensen, maakt tochten langer dan twee uur. In 2003 zijn 427 miljoen fietstochten gemaakt, 9% meer dan in het jaar daarvoor. Een kwart van alle fietskilometers betreft recreatieve tochten.
Het Fietsplatform waarschuwt wel voor de vanzelfsprekendheid van het recreatieve fietsgebruik in ons land. Er komen weliswaar steeds meer uitgezette routes, maar het aantal paden en wegen dat daadwerkelijk geschikt is voor het recreatieve fietsen neemt af. Bovendien is het aanbod van geschikte paden en wegen slecht gespreid. Daardoor neemt de fietsrecreatiedruk in Nederland sterk toe.
persbericht via Tourjour
MarketingData via MKBnet