De komende maand wordt een aantal Terschellingse fietspaden opgeknapt. De bermen worden schoongeschrapen en er wordt een nieuwe laag kleischelpen aangebracht. De totale lengte betreft circa 3,5 km. De voorbereidingen zijn gepland vanaf maandag 13 september. In de weken daarna zal de schelplaag aangebracht worden. Het werk is waarschijnlijk voor de herfstvakantie afgerond.
De Terschellinger Online