In Oostende is vandaag een project gestart waarbij allochtone vrouwen leren fietsen. Gedurende negen dagen begeleiden acht leerlingen van het tweede jaar maatschappelijk assistent aan het Vesaliusinstituut van het gemeenschapsonderwijs de vrouwen die niet kunnen fietsen. “We willen zo hun mobiliteit en daaraan gekoppeld de integratie en het sociaal contact verhogen”, duidt integratieambtenaar Sylvie Corveleyn van het stadsbestuur.
De cursus zal afgelopen zijn voor het begin van de ramadan en wordt welllicht volgend jaar herhaald, maar dan door de sportdienst die het nieuwe project zal opnemen in haar aanbod.
Het Volk