Maak van het historische tracé van de IJzeren Rijn een fietspad. Met deze suggestie wil de actiegroep ‘IJzeren Rijn Nee’ zich in de kijker spelen voor de Natuur- en Milieuprijs 2004 van de gemeente Roermond.
Een grensoverschrijdend fietspad van Roermond naar het Duitse Dalheim, zo omschrijft de groep het idee. Het tracé is volgens de leden een ideale fietsroute naar Nationaal Park De Meinweg. Dat geldt ook voor mensen die op één van de bedrijven werken op het bedrijventerrein Roerstreek. Dat betekent minder verkeer en dus goed voor het milieu, redeneert de actiegroep.
De Limburger