De ANWB introduceert een nieuwe serie scheur- en watervaste fietskaarten, de ANWB/VVV Topografische Fietskaart 1:50.000 (1 cm is 500 m). Alle belangrijke gegevens (wegen, waterlopen, fietstunnels, dijken, veerponten, hoogteverschillen en spoorlijnen) zijn op de topografische kaarten weergegeven. Aan de hand van kleuren op de kaart is te zien of het gaat om bos, weiland of heideveld en bij wegen of het gaat om drukke, regionale, plaatselijke of onverharde wegen.
De serie bestaat voorlopig uit tien titels: Friesland west, Friesland zuid, Noord-Veluwe, Zuid-Veluwe, Noord-Holland noord, Zeeuws Vlaanderen, Drenthe west, Drenthe oost, Salland en Twente. In de toekomst zal de serie uitgroeien naar een serie van 25 kaarten.
ANWB