De Belgische Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ gaan samenwerken met de automobilistenvereniging Touring. Dat maakten de organisaties vandaag bekend op een persconferentie. Hiermee proberen de drie meer wederzijds begrip te kweken tussen fietsers en automobilisten en zodoende de verkeersveiligheid te vergroten.
Dankzij de samenwerking krijgen de fietsverenigingen ruimte in Touring magazine, dat naar eigen zeggen 1,3 miljoen lezers telt. Ze zullen onder meer aan de hand van gevaarlijke of ergerlijke situaties het gedrag van fietsers verklaren. Automobilisten moeten bijvoorbeeld inzien dat fietsers soms niet helemaal rechts rijden om openslaande portieren te vermijden. En fietsers moeten er beter van doordrongen raken dat ze zonder verlichting slecht zichtbaar zijn in het donker.
In een volgende fase zullen Touring, de Fietsersbond en GRACQ ook op andere vlakken samenwerken. De drie sluiten niet uit dat ze in de toekomst gemeenschappelijke standpunten zullen innemen in het overleg over de nieuwe verkeerswet, al benadrukken de verenigingen dat ze niet over alles dezelfde opinie hebben.
Gazet van Antwerpen