De Fietsersbond vindt dat Nederland in Brussel moet pleiten voor
maatregelen die auto’s botsvriendelijker voor fietsers maken. De bond denkt aan een externe airbag die de fietser opvangt bij een ongeval en voorkomt dat de fietser hard tegen de auto of het raam knalt.
Aanleiding zijn de eisen die de EU heeft opgesteld voor de
botsvriendelijkheid van nieuwe auto’s. Deze eisen aan motorkap en bumper beschermen voornamelijk voetgangers bij een botsing tussen auto en voetganger. De Fietsersbond: “Fietsers hebben echter weinig aan deze eisen. Bij een botsing tussen een fietser en een auto vliegt de fietser meestal over bumper en motorkap heen, tegen het raam of dak van de auto. Hoe hoger de snelheid van de auto, hoe hoger de fietser op de auto terechtkomt.”
Fietsersbond