Amsterdammers pakken vaker de fiets dan welk ander vervoermiddel dan ook. De fiets is met name populair bij mensen die binnen de ring wonen. De populariteit van de fiets neemt toe. Twintig jaar geleden had ruim de helft (56%) van de Amsterdammers van 12 jaar en ouder een fiets, nu is dat 77%.
De meest intensieve fietsgebruikers zijn inwoners van Amsterdam-Centrum, werkenden en Nederlandse Amsterdammers. Vooral bewoners met een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Turkse achtergrond fietsen minder.
Amsterdam.nl