De Fietsersbond is blij dat de regering in de Nota Mobiliteit een aantal wensen van de Fietsersbond heeft gehonoreerd. Zo is vastgelegd dat het rijk randvoorwaarden en instrumenten voor de aanpak van fietsdiefstal realiseert, zorgt voor ruimere openingstijden van stationsfietsenstallingen en kruisende fietsroutes intact laat bij de aanleg van nieuwe infrastructuur.
Fietsersbond