Ingenieursbureau Tauw heeft een ‘halfzwevend fietspad’ ontworpen, dat onderdeel moet gaan uitmaken van een fietsverbinding tussen Breugel en Nuenen. Het fietspad rust aan een kant op een dijk en aan de andere kant op palen in het water van een brede sloot. Deze oplossing bleek goedkoper en vooral eleganter dan verbreding van de dijk.
De kosten van het 200 m lange fietspad worden geraamd op 860.000 euro, inclusief voorbereidingskosten en btw. Tauw schat de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen optimistisch in.
Tauw