De Duin- en Bollenstreek, de Leidse Regio en een aantal gemeenten in de Rijnstreek moeten halverwege 2006 een netwerk hebben van 443 kilometer aan fietsroutes waarbij de fietsers hun route kunnen samenstellen door van knooppunt naar knooppunt te rijden.
Op elk van de 95 geplande knooppunten kan de fietser via een overzichtsbord bepalen hoe hij verder rijdt. In Limburg en Brabant functioneert dit systeem al met succes, op de Veluwe wordt het in de jaren 2007 en 2008 geïntroduceerd. Het plan, waarvoor de benodigde 570.000 euro nog op tafel moet komen, is een initiatief van de VVV Holland Rijnland.
» Leidsch Dagblad