Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) steunt de wens van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit om een online register van gestolen fietsen aan te leggen. Een landelijke aanpak bij het voorkomen van heling van gestolen fietsen komt zowel de beheersbaarheid als de effectiviteit ten goede, zo meent het CBP.
Wel wijst het college erop dat hiervoor een formele wettelijke basis noodzakelijk is. Het verwerken en openbaar maken van gegevens over gestolen fietsen – in feite strafrechtelijke gegevens – zou een taak van de Rijksdienst Wegverkeer moeten zijn. Daarvoor moet de Wegenverkeerswet worden gewijzigd.
CBP