Gedeputeerde Staten hebben op 9 november ingestemd met het leveren van een forse bijdrage aan gemeente de Ronde Venen voor twee nieuwe fietspaden. Het geld komt beschikbaar vanuit het Agenda 2010-project Op de Fiets.
Het gaat om een vrijliggend fietspad langs de Hoofdweg te Waverveen en een fietspad langs de Geuzensloot en de Ringvaart te Vinkeveen. Hiermee wil de gemeente het fietsverkeer bevorderen en de verkeersveiligheid van de fietsers verbeteren.
Provincie Utrecht: persbericht
Provincie Utrecht: wat is Agenda 2010?