Bij een grootscheepse controle van fietsen bij alle vijf de basisscholen in het Gelderse Warnsveld, bleken 155 van de 480 gecontroleerde fietsen niet in orde te zijn.
Daarbij ging het hoofdzakelijk om kleine gebreken, zoals een defecte fietsverlichting en geen reflectoren in de wielen. De fietsen behoorden toe aan leerlingen uit de drie hoogste groepen van de basisscholen.
» De Stentor (registratie)