Ook fietsers hebben te maken met verkeersongevallen. Een ongeval is op zich al vervelend, maar ook de gevolgen zijn soms verstrekkend en onoverzichtelijk: materiële schade, letsel, emoties, juridische aspecten, noem maar op.
De website Verkeersongeval.nl geeft uitgebreide informatie over zaken waar iemand na een verkeersongeval mee te maken kan krijgen. Dat kan variëren van het regelen van een eenvoudige blikschade tot en met de afwikkeling van een ongeval waarbij slachtoffers zijn gevallen. De site richt zich niet alleen op slachtoffers, maar ook op nabestaanden, familieleden, getuigen of veroorzakers.
De site is een initiatief van de stichting Nationaal Platform Personenschade, waarin onder meer de ANWB en Slachtofferhulp Nederland participeren.
www.verkeersongeval.nl