Het Beekhuizerzand, een nieuw stuifzandgebied bij Harderwijk, is nu ook vanaf de fiets te bekijken. Het nieuwe asfaltpad van 7,5 km kronkelt door het glooiende landschap en moet fietsers een soort Veluws woestijngevoel geven.
Het Beekhuizerzand bestond twee jaar geleden nog volledig uit vliegdennen. Voor de reconstructie van het stuifzandlandschap moest 45 ha bos worden gekapt om de in Nederland overheersende zuidwestenwind vrij spel te geven. Vervolgens zijn de grasbegroeiing en bovenste humuslaag verwijderd.
De vlakte moet zeldzame vogels, insecten en reptielen aantrekken, maar is ook van toeristisch belang.
de Stentor
de Tweevoeter