In de categorie Volkomen Nutteloze Informatie de volgende kwisvraag: u maakt al fietsend een scherpe bocht. Welk wiel draait het snelst? Voor- en achterwiel zijn even groot en de banden zijn keihard opgepompt.
a. het voorwiel
b. het achterwiel
c. beide wielen draaien even snel
Deze vraag heb ik niet zelf bedacht, maar is afkomstig van de Nationale Wetenschapsquiz. Gelijk maar even het antwoord: a. Fiets maar eens door een plas water en maak daarna een paar scherpe bochten. U zult aan de bandensporen zien dat het achterwiel minder scherpe bochten maakt, daardoor minder afstand aflegt en dus langzamer draait. Met andere woorden: het achterwiel gaat korter door de bocht.
Simpel? Voor de meeste mannen wel, voor vrouwen iets minder. Vier van de vijf mannelijke deelnemers van de wetenschapsquiz wisten dat het voorwiel sneller draait in een scherpe bocht. Van de vrouwen hadden drie van de vijf het antwoord goed.
Voordat u gaat denken dat vrouwen gewoon dommer zijn: op een andere vraag scoorden ze juist beduidend beter dan mannen. Als u met een natte vinger over de rand van een wijnglas wrijft terwijl u het glas vult, wordt de toonhoogte lager en niet hoger. Van de mannen had 70% dit goed, van de vrouwen 80%.
Waarmee aardig is aangegeven hoe u op een wetenschappelijk verantwoorde manier de kerstvakantie kunt besteden: eerst de glazen vullen en vervolgens met een slokje te veel op met de fiets over de weg gaan slingeren.
Nationale Wetenschapsquiz 2004
Telegraaf