De verhoogde fietspaden in de wijk De Veste in Lelystad gaan waarschijnlijk verdwijnen. Bewoners uit de buurt hadden geklaagd dat het daaronder te donker is, dat ze zich onveilig voelen en te veel zwerfvuil vinden.
De gemeente is in principe voorstander van sloop. Het eenvoudigst is de fietspaden op te knappen, wat waarschijnlijk ongeveer zes ton kost. Een andere mogelijkheid is de paden volledig weghalen, maar daarvoor is naar verwachting een miljoen euro meer nodig – onder meer omdat het fiets- en wandelpad aan sommige woningen ‘verankerd’ zit.
Een onderzoek gaat alle technische, financiële en sociale gevolgen in kaart brengen.
[De Stentor]