De kans dat een tram een fietser of een voetganger aanrijdt, is dertig maal groter dan de kans dat een automobilist zoiets overkomt. In vergelijking met andere verkeersongevallen heeft een botsing met een tram veel vaker een dodelijke afloop. De tram is dus een buitengewoon gevaarlijk vervoermiddel. Tot die slotsom kwam ruim een jaar geleden de Raad voor de Transportveiligheid.
Sindsdien is de situatie in Amsterdam nog niet verbeterd. De politie slaat nu weer alarm. Bij meting met een lasergun op een plek in de stad bleek dat één op de drie trams te hard reed, bij een controle bij een voetgangersoversteekplaats gaven trams op één dag dertig keer geen voorrang, een uur observeren van een tramroute leverde zeventien overtredingen op. De politiemensen zagen dat bestuurders zelfs zaten te bellen tijdens het rijden.
» Parool