Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) gaat alle fietspaden controleren op veiligheid en comfort. De fietspaden zullen geëvalueerd worden via een sterrensysteem. Dat zei ze vorige week op het tweede Vlaamse Fietscongres.
Op het meldpunt Fietspaden dat op 1 oktober 2007 van start ging, kwamen tot eind augustus 2.094 klachten binnen. Dat heeft de Vlaamse fietsmanager, Jan Pelckmans, meegedeeld op het tweede Vlaamse Fietscongres van de stichting Verkeerskunde. De meeste uit de provincie Antwerpen (829), de minste uit Limburg (114). Het gros van de klachten – bijna zeven op de tien – sloeg op de slechte staat van het wegdek.
Sinds 1 september is de service op het meldpunt uitgebreid. Je kunt nu de plaats waarop de klacht slaat, op een kaart aanduiden. Je kunt ook een foto van het pijnpunt opladen.
Uit een inspectie van 6.428 kilometer Vlaamse fietspaden eerder dit jaar was gebleken dat 11 procent van de fietspaden een onvoldoende scoort inzake onderhoud. 72 procent deed het ‘uitstekend’.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Hilde Crevits (CD&V), zei op het congres dat zij behalve de staat van het onderhoud vanaf nu ook het comfort en de veiligheid van de fietspaden gecontroleerd zal worden. Zij zal daartoe één meetfiets per provincie ter beschikking stellen die de trillingen registreert. Crevits wil dat fietspaden met sterren gequoteerd worden op veiligheid. Op termijn moet elk fietspad vijf sterren krijgen.
Zoals gemeld voert zij ook de fietspadentoets in. Het lijkt ongelofelijk maar blijkbaar gebeurt het nog dat bij heraanleg of onderhoud van gewestwegen het fietspad straal vergeten wordt. De toets moet dit voorkomen.
In het voorjaar van 2009 komt er een bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen waarmee wegbeheerders aan de slag kunnen om degelijke infrastructuur aan te leggen.
Het grote fietspadenrapport van Het Nieuwsblad/De Gentenaar , waarin de vele pijnpunten op de Vlaamse fietspaden werden aangekaart, werpt alvast vruchten af.
[Het Nieuwsblad]