Landschap

Binnen de beperkingen van oppervlakte en hoogteverschil is het landschap toch erg verscheiden. Er is voor elk wat wils: vlakke polders met daarboven de lucht zoals Jacques Brel die bezong, de uitgestrektheid van de Hoge Venen, Haspengouw dat op zomerdagen Toscane naar de kroon steekt, de mooie meren in de laars van Henegouwen, de heidevlaktes in Limburg en Antwerpen, de bosrijke Ardennen, de afwisselende valleien van de Maas en haar bijrivieren, de zuiders aandoende Gaume, de niet verwachte heuvels in West-Vlaanderen, enzovoorts.

De verscheidenheid aan landschappen weerspiegelt zich in de natuur. Loofbossen, vennen, heide, schraal begroeide zandgronden, duinen, rotsen, dennenbossen, meersen, natte weilanden – je treft het allemaal in België.

Pas in 2006 kreeg België zijn eerste nationale park: het Vlaams Nationaal Park Hoge Kempen in de provincie Limburg. Daarnaast zijn er tal van beschermde natuurgebieden. Iets meer dan 1/5 van het land is bebost. Wallonië bezit 80% van de bossen, Vlaanderen 19% en het Brusselse Gewest 1%. Er is ongeveer evenveel loofbos als naaldbos. Bijna de helft van de bossen is publiek eigendom, iets meer is in privé-handen, maar is tevens veel meer versnipperd in kleinere percelen.

In Vlaanderen werden ‘regionale landschappen’ ingevoerd. Dat zijn door de Vlaamse regering erkende streken met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Momenteel zijn er 10 erkende regionale landschappen en 3 niet erkende. Meer info: www.regionalelandschappen.be.

Klimaat

Het klimaat in België is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van Nederland en valt te omschrijven als gematigd maritiem. Op de gemiddelde breedtegraad waar beide landen liggen ontmoeten koude luchtmassa’s uit het noorden en subtropische luchtmassa’s elkaar. Naargelang deze beide luchtmassa’s elkaar wat noordelijker of wat zuidelijker ontmoeten hebben we te maken met kouder of warmer weer.

In hoger gelegen gebieden, zoals de Ardennen en de Hoge Venen, is het ’s zomers iets minder warm en ’s winters redelijk wat kouder. In de Limburgse Kempen en in de Gaume is het tijdens de zomer enkele graden warmer.