Wandelclubjes

Wil je niet alleen wandelen? Sluit je aan bij een wandelclub. Nederland en België tellen inmiddels honderden van zulke clubjes. Sommige (lang niet allemaal) presenteren zich op internet.

Een wandelclubje?

Verreweg de meeste recreatieve wandelclubs hebben een informeel karakter. Bij sommige betaal je contributie en krijg je regelmatig een nieuwsbrief en deelnemerslijst; bij andere wordt alles via e-mail geregeld.

Ook de frequentie van de wandelingen wisselt sterk. Sommige wandelclubs lopen maar een paar keer per jaar; andere hebben zelfs ieder weekend wandelingen op het programma. Bij het ene wandelclubje worden wandelingen per toerbeurt door alle deelnemers georganiseerd; bij het andere clubje zijn het vrijwilligers die dit doen. Eveneens heel verschillend is het aantal deelnemers per clubje. Dit varieert van enige tientallen tot meer dan 5000.

Bij de meeste wandelclubs, met name de grotere, geldt een grote mate van vrijblijvendheid. Je bepaalt per wandeling of je wel of niet zin hebt om mee te gaan. Vaak krijgen aspirant-deelnemers de gelegenheid om een keertje ‘op proef’ mee te lopen.

Meer dan 100 deelnemers

Minder dan 100 deelnemers

Speciale doelgroepen

Nogal wat wandelclubjes richten zich op bepaalde leeftijden, seksuele geaardheid of andere onderscheidende kenmerken. Dat leidt wel eens tot discussies (“ook hetero’s kunnen gezellig zijn, hoor”). Mijn persoonlijk advies: val je buiten de doelgroep van een bepaald clubje, leg je je er dan bij neer en zoek gewoon verder. Het is ieders goed recht om een clubje te starten voor een bepaalde doelgroep.

Gericht op dating voor singles:

Voor homoseksuelen:

Voor jongeren:

Voor alleenstaanden:

Voor wandelaars met verminderd energieniveau, bijvoorbeeld door burn-out of fysieke klachten:

Wandelsport

Naast deze recreatieve wandelgroepen en -groepjes zijn er natuurlijk ook talloze wandelsportverenigingen, waar het sportieve element meer nadruk krijgt. Deze verenigingen hebben vrijwel altijd een bestuur en een ledenorgaan. Sommige zijn begonnen als trainingsclubje voor de Nijmeegse Vierdaagse. Zie voor een overzicht de pagina Wandelsportverenigingen.

Auteur: Wessel Zweers

Liefhebber van wandelen, fietsen en kanovaren. Ervaren webmaster. Oprichter van Trek 11.