Renkum

Een herdenkingsroute in het teken van de Slag om Arnhem. Onderaan deze pagina vind je de achtergrondinformatie.

Afstanden routes: 5,5 km (A), 11 km (B) en 15,5 km (C).

Foto’s van deze wandeling:

Routebeschrijving

Route A

1. Via ingang CR Campman verlaten, asfaltweg oversteken en RA, fietspad.

2. Op splitsing rechts aanhouden (voor HCR Nol in ’t Bosch langs), voetpad aan linkerzijde weg. Wordt fietspad.

3. Bocht naar links (Hartenseweg). Na Zorgcentrum Dennenrust (links) in bocht naar rechts (na rood/wit hek) LA, bospad.

4. Na ca. 10m, op Y-splitsing links aanhouden, beukenlaan. Zijpaden negeren.

5. Einde pad de asfaltweg schuin naar rechts oversteken, langs betonnen paal (Landgoed Oranje Nassau’s Oord), bospad.

6. Op zessprong RD. Tussen twee paden staat een groen bord Oranje Nassau’s Oord. Neem het linkerpad, dus hou het bord aan je rechterhand.

7. Flauwe bocht naar rechts en fietspad oversteken, bospad vervolgen. Zijpaden negeren.

8. Na circa 1200 m asfaltweg oversteken. Bij huisnr. 124 LA, fietspad.

9. Eerste bospad RA (na bord Waterwingebied).

10. Op T-splitsing LA.

RenkumRechts beneden loopt de Rijn, waar de evaders in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 de oversteek maakten. De tocht door de uiterwaarden, zonder enige dekking en met aan weerskanten op slechts 150m afstand Duitse posten, was zeer gevaarlijk.

11. Na bocht naar links, bij asfaltweg RA, fietspad.

12. Bij fietsverkeersbord Y-7356 LA, asfaltweg oversteken. Op fietspad RA en meteen LA (Oranje Nassau’s Oord) door hek, grindweg.

13. Grindweg wordt asfaltweg. Bocht naar links, op driesprong weg volgen naar rechts.

RenkumDaar waar de weg naar links buigt ligt rechts Het Broek. Hier trokken de evaders langs de afwateringssloot die in het midden van noord naar zuid loopt.

14. Langs hertenkamp en gebouwen Oranje-Nassau’s Oord (rechts). Op kruising (bij stenen leeuwen) LA, asfaltweg.

RenkumLinks ziet u een schuur (met rond venster boven de ingang), die dienst deed als munitieopslagplaats voor de evaders.

15. Na ca. 200 m (bij groen bord Landgoed Oranje-Nassau’s Oord) LA: bospad. Meteen op Y-splitsing links aanhouden. Op viersprong eerste bosweg RA.

16. Op T-splitsing LA. Op volgende T-splitsing RA. Op Y-splitsing links aanhouden.

17. Einde bosweg de asfaltweg oversteken, terug naar CR Campman.

Routes B en C (en aansluitend A)

18. Vanaf ingang CR Campman LA (of RA als u via route A komt aanlopen) over fietspad. Meteen daarna, 20 m voor gemeentegrens Renkum, LA, bosweg.

19. Eerste bosweg RA, langs afrastering begraafplaats (rechts).

20. Eerste pad naar links negeren. Op Y-splitsing (paaltje met rood driehoekje) links aanhouden. Op kruising RD.

Renkum21. Bij vijver LA, langs beek (rechts). Pad langs beek volgen. Zijpaden naar links negeren.

Renkum22. Op Y-splitsing (waar beek rechts afbuigt) rechts aanhouden. Bocht naar rechts, langs asfaltweg. Op asfaltweg RA, langs Everwijnsgoed (rechts).

23. Meteen na kruising met beek LA, bospad (wit/rode markering op boom). Asfaltweg oversteken, bospad langs beek met grasland (links) en loof- en naaldbos (rechts). Zijpaden negeren.

24. Op viersprong RD (bordje Opengesteld). Op Y-splitsing links aanhouden, langs beek (links).

25. Na afsluitboo, op T-splitsing LA, grindweg/fietspad (Ginkelseweg), langs Landgoed Quadenoord (links)..

26. Op viersprong LA, langs Hoog Erve (rechts). Na kruising met beek, op driesprong RA, zandpad/fietspad.

Vervolg route C: verder bij punt 31

Vervolg route B

27. Op kruising, ongeveer waar het fietspad iets naar links buigt, LA, bospad (bordje Opengsteld). Zijpaden negeren.

28. Op driesprong (dikke beuk, links) RD (achterkant bordje Opengesteld). Meteen op zessprong RD (= rechter van de twee parallel gaande paden).

29. Na ca. 1 km, op kruising met asfaltweg (fietspad) RD. Eerste zandweg LA.

30. Na. ca. 900 m, op kruising LA (linksvoor is open vlakte in bos).

Vervolg route B: verder bij punt 43

Vervolg route C

31. Op kruising, waar fietspad iets naar links buigt, RA, langs oranjebruin bordje Veluwe Oostereng, bospad (rechts afrastering). Verderop op driesprong RA.

32. Bij scherpe bocht naar rechts pad aan linkerzijde beek volgen.

33. Waar beek rechts afbuigt RD. Op kruising RA, zandweg/fietspad.

34. Na ca. 150 m, op achtsprong tweede pad RA, bospad (links van bord Prehistorische begraafplaats).

35. Voor beek LA. Na ca. 150 m RA, over twee houten bruggen LA, langs beek (links).

36. Op T-splitsing LA, zandweg. Vlak voor stenen bruggetje over beekje RA, bosweg. Na ca. 50 m afslag naar R negeren. Bij scheve T-splitsing schuin R.

37. Op Y-splitsing links aanhouden. Op viersprong LA, eerst omlaag, kruising negeren, dan omhoog.

38. Op viersprong RA. Op volgende viersprong LA.

39. Op T-splitsing LA, zandweg/fietspad.

Renkum40. Na ca. 1,2 km, op vijfsprong LA, (tweede) zandweg/fietspad (Panoramaweg).

41. Na weer ca. 1,2 km (langs Panoramahoeve, links), op T-splitsing bij P-22910 RA, bosweg. Tweede bosweg, bij P-23803 LA.

In het bos, even ten oosten van de Panoramahoeve, stortte op 23 september 1944 Stirling EF-298 van het 570 Squadron RAF neer. Het toestel werd bij een bevoorradingsmissie door het Duitse afweergeschut neergehaald. Zes bemanningsleden en twee bevoorraders kwamen om. Zij werden aanvankelijk bij het wrak begraven maar na de oorlog herbegraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

42. Na ca. 1,1 km, op kruising LA (linksvoor gekapt bosvak met berkenopslag).

43. Op kruising met fietspad RD. Op T-splitsing RA, zandpad.

Renkum44. Op kruising met asfaltweg, bij P-23814 RD. Waar fietspad (rechts) naar rechts afbuigt, dit volgen.

RenkumLinks van het fietspad, ter hoogte van Dennenrust, ligt het Engelse Bosje, waar de evaders hun burgerkleding voor uniformen verwisselden.

45. Bij P-21871 LA, asfaltweg, langs Zorgcentrum Dennenrust (rechts).

Aansluitend route A

Vervolg route A: verder bij punt 4

Vervolg routes B en C

46. Op T-splitsing RA (bord richting CR Campman). Op splitsing RD (HCR Nol in ’t Bosch, rechts).

47. LA, fietspad volgen, terug naar CR Campman.

Het verhaal achter deze wandelroute

De Zuid-Veluwe bestaat uit in de IJstijd opgestuwde zandruggen, begroeid met overwegend dichte naaldbossen, afgewisseld door ruige heidevelden en vlakten met vliegden en berk. Hier en daar een broekland, vooral langs Boschbeek, Molenbeek en Kortenburgsche Beek. Het gebied is wildrijk. Bij de Dikkenberg en Panoramahoeve verheft het gebied zich tot meer dan 45 m boven NAP. Talrijke grafheuvels, grenswallen en celtic fields herinneren aan vervlogen beschavingen. De antieke spelling van het landgoed Quadenoord kan niet verhullen dat het hier ooit een slechte plek betrof. Een ding is zeker: het is historische grond die u betreedt.

Na de mislukte Slag om Arnhem zwierven hier en elders op de Veluwe honderden geallieerde militairen rond, hopend op een kans om door de vijandelijke linies heen te breken en zo de bevrijde zuidelijke oever van de Rijn te bereiken. Het ging hier om militairen die bij het begin van de strijd verkeerd waren gedropt, of die tijdens de daarop volgende gevechten hun eenheid waren kwijt geraakt. Onder hen bevond zich ook enig luchtmachtpersoneel. Anderen waren door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt, maar weer ontsnapt, of lagen gewond in een ziekenhuis en werden van daaruit door het verzet ontvoerd.

Sommigen probeerden op eigen gelegenheid de geallieerde linies te bereiken, maar de meesten kwamen vroeg of laat toch in contact met het Nederlandse verzet. Deze mensen stonden bij de geallieerden bekend als evaders. Twee maal heeft het verzet te Ede een poging gedaan om een grote groep evaders met behulp van ter plaatse goed bekend zijnde gidsen over de Rijn tussen Wageningen en Renkum te loodsen. De eerste maal in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 (Pegasus I), de tweede keer in de nacht van 1